Universitatea Athenaeum

Contabilitate, Audit şi Consultanţă

Programul de studii universitare de masterat Contabilitate, Audit şi Consultanţăeste organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, acreditat în conformitate cu Ordinul MECI nr.5394/2009, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.702/20.10.2009.

Misiunea programului de masterat Contabilitate, Audit şi Consultanţă constă în a furniza cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile pentru crearea competenţelor necesare formării profesioniştilor în domeniul contabilităţii, auditului, analizei financiare, astfel încât aceştia să fie capabili să-şi construiască o carieră de succes, indiferent de locul unde îşi desfăşoară activităţile, în sectorul public sau privat, să urmeze o carieră în afaceri sau să atingă un nivel de excelenţă în cercetare.
Obiectivele programului:
  • Crearea unui nivel de cercetare de excelenţă în domeniile contabilităţii, auditului statutar, analizei economico-financiare;Pregătirea de specialişti cu studii superioare aprofundate pe domeniul contabilităţii financiare şi manageriale pentru entităţi economice în orice domeniu de activitate, capabili să opteze pentru o politică contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul acestor entităţi;
  • Dezvoltarea aptitudinilor pe domeniul gestiunii şi consultanţei fiscale la nivel naţional şi internaţional pentru profesioniştii contabili în orice domeniu de activitate şi capacitarea acestora să acceseze calitatea de consultant fiscal atribuită de organismele reglementate;
  • Formarea de competenţe în domeniul auditului financiar, auditului intern, expertizei contabile şi controlului intern, capabile să acceseze programele organismelor reglementate CECCAR, CAFR şi să asigure prestaţii la standarde internaţionale pentru entităţi economice din orice domeniu sau să dezvolte afaceri individuale;
  • Flexibilizarea forţei de muncă în domeniul contabilităţii prin asigurarea unor cunoştinţe aprofundate, care să permită elaborarea de politici şi strategii în domeniul analizei financiare, evaluării afacerilor şi guvernanţei corporative şi asigurarea accesului în organismul de utilitate publică ANEVAR.