Universitatea Athenaeum

Finanțe și Bănci

Specializarea Finanțe și Bănci este acreditată conform H.G. nr.966/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.697/01.10.2011.
Obiectivul principal al Specializarii este pregatirea universitara si postuniversitara în domeniul finantelor, asigurarilor, bancilor si burselor de valori pentru piata interna si internationala.

  • Durata programului de studii: 3 ani
  • Forma de învăţământ: ZI
  • Titlul academic conferit: LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE
  •  Competenţe de specialitate ale unui absolvent cu diplomă de licenţă în Finanțe și Bănci:
- Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor economico-financiare utilizate în analiza şi decizia financiară la nivel micro- şi/sau macroeconomic.
- Înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii a limbajului financiar-bancar de specialitate.
- Utilizarea de concepte şi indicatori financiari, monetari şi bancari în realizarea de proiecte şi analize specifice domeniului financiar prin culegerea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor financiare din economie în vederea identificării de soluţii pentru situaţiile problematice observate;
- Capacitatea de sesizare a necesităţii şi diversificării produselor şi serviciilor financiare;
- Capacitatea de stabilire şi evaluare a bonităţii clienţilor solicitanţi şi beneficiari ai principalului produs bancar – creditul;
- Capacitatea de conexare a marketingului pieţei produselor şi serviciilor bancare la politicile acesteia în special atragere şi eficienţă;
- Capacitatea de a operaţionaliza mecanismele specifice instituţiilor financiare, pieţelor de capital, asigurărilor şi reasigurărilor pentru prevenirea şi minimizarea riscurilor, pentru eficientizarea activităţii acestora;
- Capacitatea de a utiliza instrumentarul statistico-matematic în realizarea de studii, rapoarte de cercetare, analize şi previziuni privind fenomenele financiar-monetare înregsitrate la nivel de organizaţie sau de piaţă naţională sau interaţională.