Universitatea Athenaeum

Contabilitate si Informatica de Gestiune

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune este acreditată conform H.G. nr.966/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.697/01.10.2011.
În contextul actual al societatii informationale si al unei economii bazate pe cunoastere, Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune pregateste în mod egal, economisti cu o dubla competenta: în contabilitate si în informatica de gestiune.

• Durata programului de studii: 3 ani
• Forma de învăţământ: ZI
• Titlul academic conferit: LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE
• Competenţe de specialitate ale unui absolvent cu diplomă de licenţă în Contabilitate și Informatică de Gestiune
- Capacitatea de a opera cu conceptele şi metodele reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare ale organizaţiei;
- Capacitatea de a întocmi bilanţul contabil şi anexele economico-financiare;
- Capacitatea de analiză, diagnosticare şi evaluare a poziţiei economico-financiare a organizaţiei;
- Cunoaşterea procedurilor de auditare şi control în domeniul financiar-contabil al organizaţiei;
- Cunoaşterea gestiunii resurselor organizaţiei şi formării costurilor bunurilor şi serviciilor;
- Utilizarea sistemului informatic modern în contabilitatea activităţii economico-financiare a organizaţiei şi eficientizarea ei;
- Realizarea operaţiunilor contabile în conformitate cu normele interne şi cele generale obligatorii.