Instructiuni pentru autori

Cerinţe de Tehnoredactare

Articolele şi studiile pentru publicare  în revista „Auditul intern şi managementul riscului” vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

Este recomandabil ca articolele şi studiile să fie structurate astfel încât să se asigure esenţa temei precum şi claritatea conţinutului.

Autorii materialelor trimise pentru publicare în revistă trebuie să respecte următoarele cerinţe de redactare:

1. Lucrarea nu va depăşi 12 pagini format A4( inclusiv bibliografia şi anexele), va fi scrisă în Microsoft Word, cu pagina setată după cum urmează .....

2. Se vor utiliza fonturi  Times New Roman mărimea 12

3. Lucrarea trebuie să includă: Un titlu concis şi sugestiv  (Times New Roman bold, siye 14);

Numele şi prenumele autorului (ilor) (Times New Roman bold 12 points) scris sub titlu.

Afilierea autorului, şi adresa de e-mail (Times New Roman 12 points).

Rezumatul: Fiecare lucrare trebuie să conţină un rezumat de max. 400 de cuvinte.

Cuvintele cheie: 4-5 cuvinte necesare in vederea indexării articolului

Clasificarea JEL (Journal of Economic Literature)Găsiţi clasificarea la adresa: www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

4. Referinţele trebuie să includă sursele relevante, să fie listate în ordine alfabetică la sfârsitul lucrării şi să fie corecte.

(In acest sens un ghid complet poate fi consultat la adresa http://www.ex.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm)

Notele de sfârşit nu sunt admise iar cele de subsol trebuiesc reduse la minimum. Pentru uşurinţă vă oferim un şablon care ilustrază cerinţele formulate de revista noastră

Procesul de recenzare

The Internal Auditing & Risk Management pune un accent deosebit pe calitatea lucrărilor pe care le publică. Astfel, evaluarea  fiecărui articol se face de  doi recenzori, în mod confidenţial, care apreciază conţinutul ştiinţific şi modul de prezentare, putând  recomanda:  acceptarea fără modificări,  acceptare cu modifică sau respingerea acestuia.

Recenzorii evaluează lucrările în funcţie de următoarele criterii: conţinut ştiinţific, originalitate, relevanţa pentru tematica revistei şi  limbajul folosit.

Comentariile recenzorilor sunt trimise prin email autorilor care pot să-şi revizuiască lucrările conform acestora, iar în cazul retrimiterii spre publicare aceştia trebuie să specifice clar schimbările operate.

Editorul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care conform bordului editorial sunt nerelevante pentru specificul revistei sau de slabă calitate.

Trimiterea lucrărilor

Articolele depuse spre publicare trebuie să fie lucrări originale care nu au mai fost publicate anterior şi nu au mai fost trimise spre publicare în altă parte.

Doritorii pot trimite lucrările, de preferat în Microsoft Word, la adresa de e-mail: biblioteca@univath.       

Copyright

Articolele trimise spre publicare trebuie să fie originale, să nu mai fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare şi în altă parte.

Înaintea publicării autoriilor li se va cere să completeze o declaraţie cu privire la drepturile de copyright care va fi semnată şi transmisă prin fax.

Abonamente

Versiunea tipărită a revistei poate fi comandata contra cost şi livrată prin poştă

Dacă sunteţi interesaţi de revistă vă rugăm să trimiteţi comanda dvs. prin email la adresa: biblioteca@univath.ro