Despre Revista

Internal Auditing & Risk Management este o revistă trimestrială,  recenzată, fondată in  2006 de către  Universitatea Athenaeum  şi Centrul de Excelenţă în Managementul Financiar şi Audit Intern care publică lucrări originale în domeniul auditului si a managementului.

Internal Auditing & Risk Management este  publicată în ediţie bilingvă (romană şi engleză), fiind dedicată corpului auditorilor, economiştilor, cercetătorilor ştiinţifici, practicienilor şi studenţilor din universităţi, centre de cercetare, mediului de afaceri şi entităţi publice.

Scop şi obiective

O primă misiune a revistei este aceea de a se constitui într-un forum pentru schimbul de informaţii, cunoştiinţe şi expertiză în domeniul economic, în general, al auditului intern, guvernanţei corporatiste, managementului şi administratiei publice, în special.

Scopul său este de a genera idei şi de a promova bunele practici în rândul managerilor şi auditorilor interni.

Prezentând în paginile sale practicile curente, experienţa şi cunoştinţele dobândite sugerează noi directii de dezvoltare şi cercetare precum şi evoluţii în cariera profesională .

Scopul principal al revistei este de a stimula dezbaterile de idei, de a promova cele mai bune practici din domeniul managementului riscurilor, auditului intern şi de a contribui la dezvoltarea metodologiilor de management a riscurilor.

Revista se adresează unui spectru larg de cititori care cuprinde  de la cadre didactice, practicieni, cercetători, studenţi, la politicieni şi funcţionari publici interesaţi de problematica managementului şi auditului

Incepand cu anul 2014 taxa de  publicare este de 150 lei pentru autorii romani/ articol si 100 euro pentru autorii straini/ articol.

Articolele publicate în revista trebuie să fie de interes pentru mediul academic şi practicieni şi să aducă o  contribuţie evidentă la teoria sau practica domeniului  demonstrând înţelegerea şi cunoaşterea profundă a problematicii abordate.

Internal Auditing & Risk Management  publică alături de lucrările originale, studii de caz, recenzii la cărţi de specialitate şi rapoarte de conferinţe ştiinţifice

Problematica abordată în revistă include, dar nu se limitează la: managementul riscurilor în sectorul public şi privat, auditul în instituţiile publice, guvernanţa corporatistă şi auditul, auditul de mediu şi social, etica  şi calitatea auditului,management public etc.