Bordul Editorial

Redactor şef:
Prof.univ.dr. Mariana BĂLAN, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România

Redactori:
Prof.univ.dr. Marin POPESCU, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România
Prof.univ.dr. Ion NIŢU, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România
Conf.univ. dr. Daniela MITRAN, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România
Conf.univ.dr. Vasile BENDIC, Universitatea Politehnică, Bucureşti, România

Colegiul ştiinţific:
Academician Ion Păun OTIMAN, Secretar General al Academiei Române
Academician Iulian VĂCĂREL
Academician Lucian – Liviu ALBU
Prof.univ.dr.Gheorghe ZAMAN, Membru corespondent al Academiei Române
Prof.dr.ing. Petru ANDEA – Universitatea „Politehnică” din Timişoara
Prof.univ.dr. Daniel Ştefan ARMEANU – Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof.univ.dr. Mariana MAN – Universitatea din Petroşani
Prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE – Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof.univ.dr. Verginia VEDINAŞ – Universitatea Bucureşti
Adrian VASILESCU – Consilier Banca Naţională a României

Fondator:
Prof.univ.dr. Emilia VASILE,  Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România

Birou de redacţie: Universitatea Athenaeum din Bucureşti
Maricela Giurcă, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România
Felicia  Mihaela Negoi, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România
Valentin Verdeş, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, România